ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

NOWOŚĆ – Jak uczyć uczniów uczenia się zgodnie z nowoczesną wiedzą

„Jak uczyć uczniów uczenia się zgodnie z nowoczesną wiedzą”

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Cele ogólne zajęć: poszerzanie kompetencji metodycznych i osobowościowych nauczyciela zorientowanych na uczniu, który:

  • ma poznać i wykorzystać planowanie jako zasadniczą umiejętność uczenia się,
  • ma nabyć umiejętność organizacji  pracy własnej w szkole i w domu,
  • potrafi wykorzystać swój potencjał i twórcze myślenie w procesie samodzielnego uczenia się.

Treści szkolenia:

  • Zmiana paradygmatów edukacji – jak zrewolucjonizować nauczanie.
  • Właściwości mózgu a proces uczenia się – dominacja półkulowa.
  • Dobór metod i technik nauczania w oparciu o system odbioru wielozmysłowego.
  • Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera oraz inteligencji emocjonalnej D. Golemana w doborze stylu i sposobu uczenia się.
  • Mnemotechniki do zastosowania w szkole.  W jaki sposób się uczymy, co nas motywuje?
  • Motywacje wpływające na rozwój osobisty ucznia – propozycja.

Planowany termin zajęć:  po utworzeniu grupy

Miejsce realizacji zajęć: Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Koszt szkolenia: 165 zł/osoba

Liczba godzin:  6 (czas trwania zajęć: 9.00 – 13.45)

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie. 

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia 
na kurs.

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
u/l. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Jak uczyć uczniów….” Nr 51/19

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu (po zeskanowaniu), faxem lub pocztą.

Możliwość szkoleń rad pedagogicznych po ustaleniu z dyrektorem szkoły.