NOWOŚĆ – Jak uczyć uczniów uczenia się zgodnie z nowoczesną wiedzą.

Jak uczyć uczniów uczenia się zgodnie z nowoczesną wiedzą.

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Cele ogólne zajęć: poszerzanie kompetencji metodycznych i osobowościowych nauczyciela zorientowanych na uczniu, który:

 • ma poznać i wykorzystać planowanie jako zasadniczą umiejętność
  uczenia się,
 • ma nabyć umiejętność organizacji  pracy własnej w szkole i w domu,
 • potrafi wykorzystać swój potencjał i twórcze myślenie w procesie samodzielnego uczenia się.

Treści szkolenia:

 • Zmiana paradygmatów edukacji – jak zrewolucjonizować nauczanie.
 • Właściwości mózgu a proces uczenia się – dominacja półkulowa.
 • Dobór metod i technik nauczania w oparciu o system odbioru wielozmysłowego.
 • Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera oraz inteligencji emocjonalnej D. Golemana w doborze stylu i sposobu uczenia się.
 • Mnemotechniki do zastosowania w szkole.  W jaki sposób się uczymy,
  co nas motywuje?
 • Motywacje wpływające na rozwój osobisty ucznia – propozycja.

Planowany termin zajęć:  po utworzeniu się grupy

Miejsce realizacji zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,
ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Koszt szkolenia: 165 zł/osoba

Liczba godzin:  6 (czas trwania zajęć: 9.00 – 13.45)

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie. 

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia 
na kurs.

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
u/l. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Jak uczyć uczniów….” Nr 51/19

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia na nasz adres e-mail: odn.stawska@wp.pl (po zeskanowaniu), faxem lub pocztą.

Możliwość szkoleń rad pedagogicznych po ustaleniu z dyrektorem szkoły.