ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Kurs ONLINE „Superwizja pracy własnej nauczyciela”

Zapraszamy na kurs ONLINE „Superwizja pracy własnej nauczyciela”

Adresaci: nauczyciele szkół i przedszkoli,  pedagodzy, psycholodzy, terapeuci  zajęciowi, socjoterapeuci, pracownicy świetlic terapeutycznych.

 

Program szkolenia

  • Dostarcza wiadomości w zakresie pojęcia, form i obszarów zastosowań superwizji w pracy nauczyciela
  • umiejętności dokonywania analizy własnej pracy zawodowej w kontekście trudnych relacji zawodowych
  • umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu jako konsekwencji długotrwałego stresu w miejscu pracy

 Tematyka szkolenia:

  • Pojęcie i obszary zastosowań superwizji
  • Rodzaje superwizji: menedżerska, konsultacyjna, partnerska
  • Grupowa superwizja metodą Balinta
  • Superwizja konsultacyjna jako forma metodycznego wsparcia nauczyciela
  • Zjawiska będące przedmiotem analizy superwizyjnej ( opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie)
  • Otwartość i zaufanie jako fundamenty konstruktywnego korzystania z superwizji
  • Korzyści płynące z superwizji własnej pracy zawodowej

 

Planowany termin realizacji zajęć:  po zebraniu grupy

Miejsce zajęć:  ODN Oświata-Lingwista NCE, ul. Św. Barbary 1 w Gdańsku
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej “Lingwista”)

Liczba godzin: 8 (dydaktycznych)         Koszt kursu: 150 zł /osoba

 

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: kurs „Suerwizja pracy własnej nuczyciela”

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia
na kurs.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu
(po zeskanowaniu) lub pocztą.