Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole

Dzieci spędzają w szkole większość swojego czasu. I chociaż jako nauczyciele nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wychować naszych podopiecznych i nadrobić wszystkich emocjonalnych braków, z którymi się borykają – możemy pomóc im w odnalezieniu swojej życiowej drogi. W tym celu stworzyliśmy specjalne programy, które mają na celu promocję zdrowia w szkole.

Dla kogo są programy edukacji zdrowotnej w szkole?

Dla nauczycieli, którzy mają na uwadze rozwój psychospołeczny swoich uczniów, ale czują, że brakuje im odpowiednich narzędzi. Nasze kursy w ramach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia skierowane są do tych, którzy:
  • chcą uzupełnić swoją wiedzę i podnieść kompetencje,
  • dopiero zaczęli interesować się tematem promocji zdrowia w szkole,
  • pracują na co dzień z uczniami wymagającymi szczególnej uwagi.
Programy przynoszą najlepsze efekty, jeśli bierze w nich udział całe grono pedagogiczne danej placówki.
Programy edukacji zdrowotnej w szkole

Jakie tematy obejmują programy edukacji zdrowotnej w szkole?

Skupiamy się przede wszystkim na dziecięcej psychice – jak ją zrozumieć? Jak znaleźć do niej klucz? Jak rozpoznać mocne i słabe strony ucznia? Jak z empatią rozwijać u dzieci ich umiejętności psychospołeczne, aby nie bały się pokonywania trudności? W cenie szkolenia nauczyciele otrzymują pakiety edukacyjne, które pomagają w samodzielnym tworzeniu zajęć.

Proponowane kursy w ramach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

Możecie Państwo wybrać spośród następujących programów:
  • „Przyjaciele Zippiego” – program międzynarodowy (kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci);
  • Program profilaktyczno-wychowawczy „Strażnicy Uśmiechu”;
  • Program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” (rozwija u dzieci podstawowe umiejętności społeczne i emocjonalne; przygotowuje do radzenia sobie z trudnościami);
  • Przystąpienie do Pomorskiej Sieci SzPZ.
W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu!

Lp.

Nazwa kursu

Liczba godzin

Cena

1. "Przyjaciele Zippiego" – jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci (w cenie szkolenia uczestnicy otrzymują pakiet edukacyjny dla nauczyciela do prowadzenia zajęć oraz materiały dla uczniów i rodziców). 12

600

2. Program profilaktyczno-wychowawczy "Strażnicy Uśmiechu" (w cenie szkolenia uczestnicy otrzymują przewodnik do prowadzenia zajęć z wybraną grupą wiekową). 16

300

3. Program "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami (w cenie szkolenia uczestnicy otrzymują pakiet edukacyjny dla nauczyciela do prowadzenia zajęć). 14

600