Zadzwoń do nas: 58 346 35 56 | Adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu

Konkursy przedmiotowe.

Wyniki konkursu chemicznego etap wojewódzki oraz model odpowiedzi zadań konkursowych
6_gim_finaliści

6_gim_laureaci

6_sp_finaliści

6_sp_laureaci

gim_model odpowiedzi i schemat oceniania_etap wojewodzki 2018_19_(poprawiony)HM

sp_model odpowiedzi i schemat oceniania_etap wojewodzki 2018_19

Etap wojewódzki Konkursu Chemicznego z przyczyn technicznych odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Sopocie przy ulicy Książąt Pomorskich 16/18 o godz 12. Proszę o przybycie najpóźniej 11:30.

Uczeń musi mieć przy sobie legitymację szkolną, długopis (z czarnym lub z niebieskim wkładem), kalkulator prosty (mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie).

 

REGULAMIN:
1.2018-19_gim_REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

sp_2018-2010_Szczegółowy Regulamin chemia

 

 

LISTA:
Zał. 2 gim_lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III poodwołaniach

Zał. 2 sp_lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

DO POBRANIA:

gim_ etap woj
sp_etap woj

1gim_etap rejonowy_model odp

1sp_rejon_Model odpowiedzi i schemat oceniania

Zał. 2 gim_lista uczniów zakwalifikowanych do etapu woj

Zał. 2 gim_wyniki etapu rejonowego

Zał. 2 Sp_lista uczniów zakwalifikowanych do etapu woj.

Zał. 2 sp_wyniki etapu rejonowego

 

 

 

1sp_etap rejonowy (2)

1gim_etap rejonowy

 

 

 

1_sp_etap szkolny_

1_sp_etap szkolny_odp

1_gim_ etap szkolny_odp

1_gim_ etap szkolny

Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2018/2019 znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty.

Konkurs chemiczny – szkoła podstawowa

Lista szkół, które zgłosiły chęć przystąpienia do Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkoły podstawowej województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019


Konkurs chemiczny – gimnazjum

Lista szkół, które zgłosiły chęć przystąpienia do Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjum i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019

 

Wróć na górę
Enter your Infotext or Widgets here...

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.