Krótkie formy szkoleniowe z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Jesteś już praktykującym nauczycielem/-ką, ale chciałbyś/-abyś spróbować swoich sił w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej? A może pracujesz już z najmłodszymi, ale zależy Ci na podniesieniu zawodowych kompetencji? Nasza oferta szkoleń dla nauczycieli przedszkola i szkoły odpowiada na bieżące zapotrzebowania i problemy, z którymi często musimy mierzyć się w naszej pracy.

Jakie powinny być szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej?

Uważamy, że dobre kursy dostarczają konkretnych, praktycznych rozwiązań i inspiracji. Powinny proponować narzędzia, dzięki którym nauczyciele będą mogli samodzielnie rozwijać autorskie, efektywne programy lub w oryginalny sposób realizować podstawy programowe. Szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej powinny przygotowywać także do pracy z uczniami wymagającymi szczególnej opieki ze strony grona nauczycielskiego.

Szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Tematyka szkoleń dla nauczycieli przedszkola

W naszej ofercie znajdziecie Państwo bogaty wachlarz poruszanych zagadnień. Przyglądamy się pracy nauczyciela zarówno w kontekście jego obowiązków administracyjnych, jak i merytorycznych. Możecie Państwo wybrać spośród takich kursów jak:

 

  • Dokumentacja nauczyciela przedszkola;
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów;
  • Efektywne metody wprowadzenia nauki czytania w pracy z dzieckiem;
  • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością;
  • Konstruowanie programów korekcyjno-kompensacyjnych oraz programów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania, ortografii oraz uczenia się matematyki;
  • Spotkania z wyobraźnią – warsztaty rozwoju twórczej aktywności dzieci
    z dysfunkcjami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • Wiatrak Matematyczny – innowacyjne narzędzie wspierające rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym.

Cel kursów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Przede wszystkim chcemy wesprzeć nauczycieli w pracy z dziećmi tak, aby jak najlepiej mogły one rozwijać pozytywny obraz samych siebie oraz otaczającego je świata. Bez tej solidnej podstawy, bardzo trudno osiągnąć dzieciom naukowe sukcesy na późniejszych etapach edukacji. Nasze kursy przygotowują nauczycieli do organizowania kreatywnych aktywności, które oswoją najmłodszych z wymaganiami szkolnych programów i rozbudzą naturalną ciekawość. Pomogą także właściwie rozpoznać potencjał podopiecznych.

Lp.

Tematyka szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Liczba godzin

Cena

1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje (przedmioty) I, II oraz III etapu nauczania. 8 170
2. Efektywne metody wprowadzenia nauki czytania w pracy z dzieckiem przedszkolnym i uczniem edukacji wczesnoszkolnej. Konstruowanie programów korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania, ortografii oraz uczenia się matematyki. 10 180
3. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i indywidualnych programów zajęć dla dziecka/ uczestnika z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Prezentacja autorskich programów i kart pracy dla uczniów I, II, III etapu nauczania. 7 150
4. Spotkania z wyobraźnią - warsztaty rozwoju twórczej aktywności dzieci z dysfunkcjami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 6 150
5. Wiatrak Matematyczny - innowacyjne narzędzie wspierające rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki niemu, możemy w sposób oryginalny realizować podstawę programową i tym samym kształtować umiejętności tam opisane. 4 140