Program „Przyjaciele Zippiego”

Program "Przyjaciele Zippiego"

Pewnie wielu z Państwa ucieszy wiadomość, że w nadchodzącym roku szkolnym będziemy kontynuować realizację międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”! Jak dotychczas, do programu mogą dołączyć przedszkola oraz szkoły podstawowe,  działające na terenie naszego województwa pomorskiego.

Program „Przyjaciele Zippiego

Czym jest program „Przyjaciele Zippiego”?

Program powstał z myślą o zdrowiu psychicznym najmłodszych. Skupia się na dzieciach w wieku od 5 do 8 lat, aby pomóc im w zrozumieniu swoich emocji, a więc w perspektywie długofalowej – ułatwić funkcjonowanie w grupie i radzenie sobie z codziennymi trudnościami.

Dzieci dzięki programowi:

  • rozwijają umiejętności psychospołeczne,
  • rozwijają umiejętności komunikacyjne,
  • sprawniej nawiązują przyjaźnie,
  • chętniej współpracują z rówieśnikami,
  • lepiej radzą sobie z problemami,
  • uczą się, jak wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennym życiu,
  • uczą się, jak nazywać emocje i o nich opowiadać.

 

Co więcej, program jest tak przemyślany, aby skorzystać z niego mogły wszystkie dzieci, nie tylko te ze stwierdzonymi, konkretnymi kłopotami. Zajęcia wspierają rozwój najmłodszych tak, aby zagwarantować im później jak najlepszy start w dorosłe życie, zarówno zawodowe, jak i emocjonalne. Twórcy programu wiedzą, że zdobycie odpowiedniej świadomości w tak młodym wieku będzie tylko procentować.

 

Ponadto program „Przyjaciele Zippiego” promuje wrażliwość na zdrowie psychiczne najmłodszych. Jest doskonałą okazją, aby uświadomić rodzicom i kadrze nauczycielskiej, jak ważną rolę w rozwoju dzieci odgrywa psychiczna higiena. To właśnie jej bark jest często źródłem problemów wychowawczych i braku koncentracji na nauce.

Właściciel programu i polski przedstawiciel

Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children” (PFC).
W Polsce wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego”, jest Centrum Pozytywnej Edukacji. Centrum, jako jedyne, posiada umowę licencyjną, którą zawarło z PFC 1 czerwca 2010 roku. Jest też naszym partnerem w realizacji programu.

Jak działa program „Przyjaciele Zippiego”?

Koszt programu dla jednej klasy/oddziału to 550 zł. Co zawiera cena? Pakiet materiałów oraz szkolenie dla nauczyciela prowadzącego program. Program w szkole może rozpowszechniać nauczyciel, który ukończył kurs przygotowujący do realizacji programu „Przyjaciele Zippiego” (12 godzin). Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” odbywa się w ciągu całego roku szkolnego i obejmuje 24 spotkania. Zawarte w nim treści i kształcone umiejętności są zgodne z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego. Nie są więc potrzebne dodatkowe godziny na jego realizację. Program „Przyjaciele Zippiego” stanowi istotne wsparcie w realizacji obowiązkowych zadań wychowawczych.

Jak wziąć udział w programie?

Szkoły i przedszkola zainteresowane realizacją programu prosimy o przysyłanie zgłoszeń do końca września kolejnego roku szkolnego.

Pragniemy Państwa poinformować, że w kolejnym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie województwa pomorskiego kontynuujemy realizację programu „Przyjaciele Zippiego”. Naszym partnerem w jego realizacji jest Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie działające na podstawie mocy Umowy Licencyjnej, zawartej od dnia 1 czerwca 2010 r. pomiędzy Partnership for Children (PFC) a Centrum Pozytywnej Edukacji (ang. COPE).

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jego celem jest promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Uczy on różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5-8 letnich o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również do współpracy i pomagania innym dzieciom. Jedną z ważniejszych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom.

Koszt programu dla jednej klasy/oddziału wynosi 500 zł (w tej cenie mieści się pakiet materiałów oraz szkolenie dla nauczyciela prowadzącego program).

Zajęcia mogą prowadzić nauczyciele, którzy ukończyli dwudniowe szkolenie (12 godzin), przygotowujące do realizacji Programu.
Realizacja Programu odbywa się w ciągu całego roku szkolnego i obejmuje 24 spotkania (zajęcia). Zawarte w nim treści i kształcone umiejętności są zgodne z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego i w związku z tym nie potrzebne są dodatkowe godziny na jego realizację. Stanowi on istotne wsparcie w realizacji zadań wychowawczych.

Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

http://pozytywnaedukacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=110

Szkoły i przedszkola zainteresowane realizacją programu prosimy o przysyłanie zgłoszeń do końca września kolejnego roku szkolnego.

Do pobrania

1. ODN – Szkoły nowe zgłosz – pakiet + szkol

2. ODN – Deklaracja realiz Progr po raz 1

3. ODN – Dodat. (współrealiz n-l) – tylko szkolenie (szkoła ma pakiet)

4. CPE – Deklaracja kontynuacji – szkoła zamawia mater zużywal

5. Karta zgłoszenia – Zippi uczestnik

6. ODN – Oświadcz dyrektora

7. ODN – zgłoszenie dyr o n-lach oraz prawa

8. Zbiorczy Formularz praw autorskich