ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prowadzimy nabór do programów profilaktycznych

„Strażnicy Uśmiechu”

Program ma na celu wspomaganie rozwoju samoświadomości dzieci, wzbogacanie ich wiedzy o sobie i o innych, kształtowanie umiejętności życiowych
oraz społeczno-emocjonalnych, w tym radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych.

Czas trwania: 16 godz.        Koszt: 350 zł za osobę

„Przyjaciele Zippiego”

Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5-8 letnich o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami,  jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również  do współpracy i pomagania innym dzieciom.

Czas trwania: 12 godz.        Koszt: 500 zł za osobę

„Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Czas trwania: 14 godz.        Koszt: 500 zł za osobę