ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenie „Wiatrak matematyczny”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z naszej popularnej propozycji szkolenia „Wiatrak matematyczny”. Niezmiennie, szkolenie to realizowane jest w naszym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli od 2018 r. i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

W programie opracowano i opisano system zabaw z użyciem WIATRAKA, co stanowi gotową pomoc dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Autorki programu – Izabela Żukowska i Urszula Dąbrowska, opracowały publikację, zawierającą szczegółowy opis 36 scenariuszy zabaw wspierających poznawanie siebie i swojego otoczenia. Ta pomoc dydaktyczna wspomaga rozwój intelektualny dzieci i sprzyja nabywaniu umiejętności matematycznych przedszkolaków. Podczas zabaw i gier z wykorzystaniem WIATRAKA uczymy dzieci orientacji w schemacie własnego ciała
i przestrzeni, rytmów, konstruowania gier. Kształtujemy umiejętności: liczenia, dodawania, odejmowania, mierzenia. Wprowadzamy w świat pojęć geometrycznych. Ćwiczymy również koordynację, równowagę oraz sprawność manualną uczestników. Łączymy bodźce wzrokowe, dotykowe i ruch.

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,  ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

D0 zajęć będzie potrzebny wygodny strój oraz KONIECZNIE obuwie na zmianę.

Termin szkolenia: 07.11.2020r.

Liczba godzin: 4 dydaktyczne  Koszt szkolenia: 145 zł/osoba

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Wiatrak matematyczny ” 2020

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty w dniu zajęć.

Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia
na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu (po zeskanowaniu) lub pocztą.