ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Neurodydaktyka w nauczaniu - szkolenie ONLINE

Neurodydaktyka w nauczaniu – szkolenie ONLINE

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs – forma ONLINE:

„NEURODYDAKTYKA W NAUCZANIU”

Do  udziału  w  szkoleniu  zapraszamy: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów pracy zajęciowej, pedagogicznej i wychowawczej.

Zakres szkolenia:

  1. Istota neurodydaktyki – wstęp do przedmiotu.
  2. Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera w procesie uczenia się.
  3. Inteligencja emocjonalna Daniela Golemana – 7składników umiejętności uczenia się, ważnych dla osiągnięć ucznia.
  4. Teoria stylów nauczania.
  5. Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona – gimnastyka mózgu
  6. Cyfryzacja edukacji a struktura i funkcjonowanie mózgu
  7. Techniki pamięciowe – podstawy najważniejszych technik pamięciowych
  8. Neurodydaktyka NLP w praktyce:
  • techniki motywacyjne w praktyce szkolnej.
  • techniki NLP zwiększające efektywność nauczania.
  • ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację uwagi.

Termin szkolenia: po uzbieraniu grupy

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Lingwista” w Gdańsku, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Liczba godzin: 15                         Koszt kursu: 350 zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać pocztą lub po zeskanowaniu na adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu