ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Neurodydaktyka w nauczaniu - szkolenie ONLINE

Neurodydaktyka w nauczaniu – szkolenie ONLINE

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs – forma ONLINE:

„NEURODYDAKTYKA W NAUCZANIU”

Do  udziału  w  szkoleniu  zapraszamy: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów pracy zajęciowej, pedagogicznej i wychowawczej.

Zakres szkolenia:

 1. Istota neurodydaktyki – wstęp do przedmiotu.
 2. Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera w procesie uczenia się.
 3. Inteligencja emocjonalna Daniela Golemana – 7składników umiejętności uczenia się, ważnych dla osiągnięć ucznia.
 4. Teoria stylów nauczania.
 5. Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona – gimnastyka mózgu
 6. Cyfryzacja edukacji a struktura i funkcjonowanie mózgu
 7. Techniki pamięciowe – podstawy najważniejszych technik pamięciowych
 8. Neurodydaktyka NLP w praktyce:
 • techniki motywacyjne w praktyce szkolnej.
 • techniki NLP zwiększające efektywność nauczania.
 • ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację uwagi.

Termin szkolenia: po uzbieraniu grupy

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Lingwista” w Gdańsku, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Liczba godzin: 15                         Koszt kursu: 350 zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać pocztą lub po zeskanowaniu na adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu