ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Program „Szkoła Promująca Zdrowie” – realizacja w okresie przygotowawczym (warsztaty)

Adresaci: koordynatorzy i członkowie Szkolnych Zespołów ds. promocji zdrowia, których placówki są zainteresowane przyjęciem do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Udział w szkoleniu mogą też brać przedstawiciele innych placówek oświatowych, które są zainteresowane realizacją programu i przyjęciem do Sieci SzPZ.

Cel:
Ogólnym celem zajęć jest zapoznanie szkolnych koordynatorów z zasadami pracy placówki w okresie przygotowawczym przed przyjęciem do Pomorskiej Sieci SzPZ

Treści programowe:

  1. Ogólna koncepcja programu „Szkoła Promująca Zdrowie”
  2. Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia
  • Zadania
  • Status i cechy koordynatora.
  • Praktyczne rady dla szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia.
  • Przeszkody (pułapki) w pracy szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia.
  1. Diagnoza wstępna – ankiety wybór celów priorytetowych
  2. Planowanie działań do realizacji celów priorytetowych
  3. Materiały pomocnicze przy realizacji programu.

Szkolenie prowadzi Krystyna Odorska, były wieloletni Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, aktualnie współpracująca z Wojewódzkim Zespołem Wspierającym i Kapitułą Przyznawania Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie.

 Termin  szkolenia: po utworzeniu grupy składającej się z 15 – 20 uczestników

 Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

 Miejsce zajęć: Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Istnieje  możliwość realizacji  kursu w innej  miejscowości dla minimum 20 osobowej  grupy.

Liczba godzin: 4                                      Koszt kursu dla 1 osoby: 80 zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs. 

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 z dopiskiem:
„SzPZ I etap”  nr ………./2018

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w dniu zajęć.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wcześniej wpłatę.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na nasz adres e-mail,
ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.