ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ARTETERAPIA PRZEZ PLASTYKĘ I METAFORĘ PLASTYCZNĄ

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs:
„ARTETERAPIA PRZEZ  PLASTYKĘ  I  METAFORĘ   PLASTYCZNĄ”

 Adresaci:
Kurs  przeznaczony jest dla  nauczycieli, wychowawców,  terapeutów, nauczycieli przedszkoli oraz innych placówek oświatowych
Od  uczestników  szkolenia nie są wymagane jakiekolwiek zdolności artystyczne.

Zadania kursu:

  • świadome doskonalenie własnej kreatywności,
  • wzmocnienie  samooceny  i  poczucia  wartości własnej i podopiecznych poprzez  zastosowanie różnych technik plastycznych  umożliwiających przeżywanie  sukcesu i osiąganie spokoju wewnętrznego,
  • dostarczenie narzędzi aktywizujących proces  oddziaływania profilaktycznego i terapeutycznego w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • wyzwalanie aktywności indywidualnej i grupowej,
  • relaks, przyjemność i odpoczynek.

 Termin  szkolenia: po utworzeniu grupy
 Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

 Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,  ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
Istnieje  możliwość realizacji  kursu w innej  miejscowości dla 20 osobowej  grupy.

Liczba godzin: 10 Koszt kursu: 180 zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 z dopiskiem:
„Arteterapia”  nr ……../2018
Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto,
prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na adres e-mail: odn.kubicka@wp.pl
ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

Dyrektor  ODN