Empatyczna komunikacja wg Marshalla B. Rosenberga w planowaniu pracy wychowawczej w szkole/przedszkolu.

Empatyczna komunikacja wg Marshalla B. Rosenberga w planowaniu pracy wychowawczej w szkole/przedszkolu.

 Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, rodzice.

Cele ogólne zajęć:

 • pogłębienie wiedzy na temat kompetencji osobowościowych nauczyciela i rodzica
  w zakresie empatii, empatycznego wychowania,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców,
 • jak planować pracę wychowawczą wykorzystując empatyczną komunikacja językową.

W programie zagadnienia:
   Treści szkolenia:

 1. Empatia w komunikacji bez przemocy. Istota i rodzaje empatii – co to znaczy być człowiekiem empatycznym.
 2. Filozofia Pedagogiki serca Marii Łopatkowej, Janusza Korczaka, Ericha Fromma
  oraz Carla Rogersa.
 3. Interpretacje założeń „Pedagogiki serca” oparte na wzajemnych potrzebach człowieka.
 4. Porozumienie bez przemocy Marshalla B. Rosenberga w praktyce:
 • „ język żyrafy” zamiast „języka szakala”
 • 4 kroki w relacjach w domu i szkole? (przykłady z praktyki)
 1. Jak tworzyć zdrowe i udane relacje w środowisku szkolnym mające znaczenie dla kształtowania postaw i zachowań uczniów?
 2. Planowanie pracy wychowawczej z wykorzystaniem metody M.B. Rosenberga.

Miejsce realizacji zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,
ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: po utworzeniu grupy

Liczba godzin:  4 (czas trwania zajęć: 9.00 – 12.10)

Koszt szkolenia: 90 zł/osoba

Uczestnik po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na szkolenie dokonuje wpłaty  na konto:

Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Empatyczna komunikacja” nr 7/18

Kartę zgłoszenia prosimy przysyłać fax-em, pocztą lub po zeskanowaniu na nasz adres e-mail.