“Empatyczna komunikacja w planowaniu pracy wychowawczej” 07.03.2020r.

 Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, rodzice.

Cele ogólne zajęć:

  • pogłębienie wiedzy na temat kompetencji osobowościowych nauczyciela i rodzica
    w zakresie empatii, empatycznego wychowania,
  • rozwijanie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców,
  • jak planować pracę wychowawczą wykorzystując empatyczną komunikacja językową.

W programie zagadnienia:
   Treści szkolenia:

  1. Założenia pedagogiki serca. Empatyczna komunikacja bez przemocy w szkole/przedszkolu. Istota i rodzaje empatii. Abecadło PBP.
  2. Metoda Porozumienia Bez Przemocy M. B. Rosenberga w praktyce. “Język żyrafy i szakala”.
  3. Rewolucja w języku komunikacji interpersonalnej – odpowiedzialność za słowo.
  4. Prezentacja zestawu narzędzi programu do promocji empatii w szkole/przedszkolu.
  5. Kształtowanie postaw dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole w planowaniu pracy wychowawczej.

Miejsce realizacji zajęć: Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  07.03.2020r.

Liczba godzin:  6 (czas trwania zajęć: 9.00 – 13.50)

Koszt szkolenia: 150 zł/osoba

Uczestnik po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na szkolenie dokonuje wpłaty  na konto:

Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Empatyczna komunikacja” nr ……/20

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu (po zeskanowaniu) lub faxem.