ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„EFEKTYWNE METODY WPROWADZENIA NAUKI CZYTANIA W PRACY Z DZIECKIEM

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kolejną edycję kursu:

 „PRZEGLĄD EFEKTYWNYCH  METOD  WPROWADZENIA NAUKI CZYTANIA W PRACY
Z  DZIECKIEM PRZEDSZKOLNYM I UCZNIEM EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ”

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuci. 

 Cele ogólne i operacyjne,

  • zaprezentowanie metod wspierających rozwój nauki czytania dziecka młodszego,
  • omówienie procedur wykorzystania na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzenie poszczególnych samogłosek, sylab otwartych, wyrazów, zdań)

 Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie. 

Termin zajęć:  18 kwietnia w godz. 9.00 – 13.50

Miejsce zajęć: Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” w Gdańsku, ul. Św. Barbary 1

Liczba godzin: 6       Koszt kursu: 150 zł
 Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Efektywne metody” nr 33/20

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty mailem.

Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wcześniej wpłatę.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu (po zeskanowaniu), faxem lub pocztą.