„EFEKTYWNE METODY WPROWADZENIA NAUKI CZYTANIA W PRACY Z DZIECKIEM PRZEDSZKOLNYM I UCZNIEM EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ”

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kolejną edycję kursu:

 EFEKTYWNE  METODY  WPROWADZENIA NAUKI CZYTANIA W PRACY
Z  DZIECKIEM PRZEDSZKOLNYM I UCZNIEM EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ”

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuci. 

 Cele ogólne i operacyjne,

  • zaprezentowanie metod wspierających rozwój nauki czytania dziecka młodszego,
  • omówienie procedur wykorzystania na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzenie poszczególnych samogłosek, sylab otwartych, wyrazów, zdań)

 Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie. 

Termin zajęć:  styczeń 2019r. w godz. 9.00 – 13.50

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,  ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Liczba godzin: 6       Koszt kursu: 120 zł

 Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs. 

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Efektywne metody” nr …../19

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w dniu zajęć.

Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wcześniej wpłatę.
Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na  adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu