ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ARTETERAPIA W EDUKACJI I TERAPII – NOWY NABÓR szkolenie

Zapraszamy na   kurs:

„ARTETERAPIA W EDUKACJI I TERAPII”

 Adresaci: nauczyciele szkół i przedszkoli,  pedagodzy, psycholodzy, terapeuci  zajęciowi, socjoterapeuci, pracownicy świetlic terapeutycznych i innych placówek  którzy pracują z osobami o szczególnych potrzebach (dzieci, młodzież, dorośli)

Program szkolenia daje uczestnikom możliwość poznania metod pracy i technik z zakresu arteterapii, dostarcza narzędzi do bezpośredniej pracy indywidualnej i grupowej w obszarze edukacji, terapii i wspomagania rozwoju podopiecznych

 Tematyka szkolenia:

 • budowanie dobrego kontaktu – dialog arteterapeutyczny z podopiecznym,
 • schemat zajęć edukacyjno-terapeutycznych z wykorzystaniem metod i technik arteterapii,
 • wzmocnienie motywacji do poszukiwania kreatywności i rozbudzania wyobraźni,
 • tworzenie bezpiecznej i akceptowalnej przestrzeni do kreowania pozytywnego myślenia i działania w relacjach podopieczny – rodzic – terapeuta,
 • współdziałanie w grupie w oparciu o metody i techniki arteterapeutyczne,
 • prezentacja działań opartych na prostych i atrakcyjnych technikach arteterapeutycznych,
 • bezpieczne uwolnienie nagromadzonych emocji poprzez zabawę i relaks

  Prosimy o przyniesienie na zajęcia następujących materiałów:
  ·         kredki pastelowe; suche lub olejowe, klej
  ·         kilka egzemplarzy czasopism (już przeczytanych),
  ·         mokre  i suche chusteczki do rąk.

  Planowany termin realizacji zajęć:  ……..2020r. w godz. 9.00 – 15.40

   

Miejsce zajęć:  Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

 Liczba godzin: 10 dydaktycznych         Koszt kursu: 200 zł /osoba (prosimy o dostarczenie dowodu opłaty mailem lub faxem)

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: Arteterapia w edukacji nr 19/20

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto.
Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.
Ilość miejsc ograniczona do 19 osób.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia
na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu (po zeskanowaniu) lub  faxem.

Comments

Comments are closed.