ARTETERAPIA W EDUKACJI I TERAPII – zapraszamy we wrześniu 2019r.

Zapraszamy na   kurs:

“ARTETERAPIA W EDUKACJI I TERAPII”

 Adresaci: nauczyciele szkół i przedszkoli,  pedagodzy, psycholodzy, terapeuci  zajęciowi, socjoterapeuci, pracownicy świetlic terapeutycznych i innych placówek  którzy pracują z osobami o szczególnych potrzebach (dzieci, młodzież, dorośli)

Program szkolenia daje uczestnikom możliwość poznania metod pracy i technik z zakresu arteterapii, dostarcza narzędzi do bezpośredniej pracy indywidualnej i grupowej w obszarze edukacji, terapii i wspomagania rozwoju podopiecznych

 Tematyka szkolenia:

  • budowanie dobrego kontaktu – dialog arteterapeutyczny z podopiecznym,
  • schemat zajęć edukacyjno-terapeutycznych z wykorzystaniem metod i technik arteterapii,
  • wzmocnienie motywacji do poszukiwania kreatywności i rozbudzania wyobraźni,
  • tworzenie bezpiecznej i akceptowalnej przestrzeni do kreowania pozytywnego myślenia i działania w relacjach podopieczny – rodzic – terapeuta,
  • współdziałanie w grupie w oparciu o metody i techniki arteterapeutyczne,
  • prezentacja działań opartych na prostych i atrakcyjnych technikach arteterapeutycznych,
  • bezpieczne uwolnienie nagromadzonych emocji poprzez zabawę i relaks

Planowany termin realizacji zajęć:  wrzesień 2019r. godz. 9.00
Miejsce zajęć:  ODN Oświata-Lingwista NCE, ul. Św. Barbary 1 w Gdańsku
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej “Lingwista”)

 Liczba godzin: 10         Koszt kursu: 190 zł /osoba

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: Arteterapia w edukacji nr 120/18

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto.
Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.
Ilość miejsc ograniczona do 19 osób.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia
na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu (po zeskanowaniu), faxem lub pocztą.