ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy do dołączenia do szkolenia „Przegląd efektywnych metod wprowadzenia nauki czytania w pracy z dzieckiem przedszkolnym i uczniem edukacji wczesnoszkolnej”

Szanowni Państwo,

 

Już 24.10.2020r. o godzinie 09.00, rozpocznie się szkolenie „Przegląd efektywnych metod wprowadzenia nauki czytania w pracy z dzieckiem przedszkolnym i uczniem edukacji wczesnoszkolnej”. Osoby zainteresowane dopisaniem się do istniejącej grupy, prosimy o przesłanie skanu karty zgłoszenia na adres e-mail: m.danielewicz@oswiatalingwista.eu lub odn@oswiatalingwista.eu

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Przegląd efektywnych metod” nr 36/20

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty w dniu zajęć.

Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

SERDECZB