ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Superwizja pracy własnej nauczyciela – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie z zakresu tematycznego „Superwizja Pracy Własnej Nauczyciela”. Temat w obecnej sytuacji, niezmiernie ważny i potrzebny.
Każdy nauczyciel narażony jest na stres, bezradność w pewnych sytuacjach, negatywne emocje, dźwiganie ciężaru odpowiedzialności i wreszcie wypalenie zawodowe.
Prowadząca szkolenie – Pani Beata Mańkowska jest badaczką zjawiska wypalenia zawodowego jako konsekwencji długotrwałego stresu w miejscu pracy, jak również autorką wielu publikacji naukowych w tym zakresie. Jest promotorką idei superwizji jako skutecznej ochrony przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia.
Szkolenie może mieć formę stacjonarną bądź online. Możemy również zaproponować szkolenie Rady Pedagogicznej z opisanego powyżej tematu.
W razie pytań zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail odn@oswiatalingwista.eu lub odn.stawska@wp.pl