ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wartościowa praca domowa – jej funkcje i rodzaje a ryzyko zagrożenia przeciążeniem ucznia

„Wartościowa praca domowa – jej  funkcje i rodzaje a ryzyko zagrożenia przeciążeniem ucznia
pracą domową”

 Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, rodzice.

Cele ogólne zajęć:

  • kształtowanie umiejętności nauczyciela zadawania pracy domowej uczniom – planowanie
    i organizacja pracy ucznia
  • walory wartościowej pracy domowej – kształtowanie postaw świadomego uczenia się ucznia
  • kształtowanie umiejętności wspierania ucznia przez rodzica w planowaniu i organizacji pracy domowej

Treści szkolenia:

  1. Praca domowa ucznia – cele. Między przeciążeniem uczniów a rozwijaniem umiejętności.
  2. Sposoby zadawania pracy domowej. Na czym polega wartościowa praca domowa.
  3. Postawa rodziców i jej ogromna rola w planowaniu i organizacji pracy ucznia po szkole.
  4. Współpraca rodziny i szkoły w zakresie motywacji dzieci i młodzieży do odrabiania pracy domowej.

Miejsce realizacji zajęć: Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: po utworzeniu grupy

Liczba godzin:  4 (czas trwania: 9.00 – 12.10)

Koszt szkolenia: 95 zł/osoba

Uczestnik po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na szkolenie dokonuje wpłaty  na konto:

Konto do wpłaty:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Wartościowa praca” nr ……/18

Kartę zgłoszenia  prosimy przysyłać fax-em, pocztą lub po zeskanowaniu na nasz adres e-mail