Szkolenia rad pedagogicznych

Szkolenia rad pedagogicznych oraz pedagogizacja rodziców

Praca nauczyciela jest niezwykle złożona. Należy mieć na uwadze nie tylko uczniów, ale też ich rodziców, szkołę i cały system oświaty, który reguluje rytm naszej zawodowej codzienności. Jak nie pogubić się w tej sieci zależności? Proponowane przez nasz kursy dla pedagogów pomagają lepiej zrozumieć mechanizmy oświaty, nauczycielskie prawa i obowiązki oraz wyzwania, jakie stawia przed nami kształcenie kolejnych pokoleń.

Szkolenia rad pedagogicznych i pedagogizacja rodziców

Cele szkoleń dla rad pedagogicznych

Kursy mają na celu zgłębienie kilku podstawowych obszarów:

 1. przepisy prawa w pracy nauczyciela,
 2. relacje z rodzicami uczniów,
 3. problemy wychowawcze spotykane w pracy z uczniami,
 4. organizacja pracy własnej i poprawa samopoczucia w obliczu kryzysu zawodowego,
 5. promocja placówki edukacyjnej.

Proponowane szkolenia rad pedagogicznych

Oferujemy Państwu szeroki wybór szkoleń dla pedagogów. Wszystkie prowadzone są przez specjalistów i praktyków, którzy pomogą Państwu zdobyć niezbędną wiedzę i dostarczyć sporą dawkę inspiracji. W naszej ofercie są takie kursy jak:

 • Trudności i niepowodzenia szkolne uczniów.
 • Agresja i przemoc w szkole.
 • Agresja u dziecka przedszkolnego – przyczyny, uwarunkowania i formy terapii.
 • Rodzice wsparciem w edukacji oraz wychowaniu swojego dziecka.
 • Program „Szkoła Promująca Zdrowie”  –  jak tworzyć szkołę promującą zdrowie.
 • Prawo oświatowe – aktualne uregulowania.
 • Budowanie współpracy z rodzicami.
 • Prawa nauczyciela wobec dzieci i  rodziców.
 • Odpowiedzialność cywilno-prawna nauczycieli.
 • Syndrom wypalenia zawodowego.
 • Superwizja pracy własnej nauczyciela.
 • Marketing usług edukacyjnych – tworzenie wizerunku szkoły i jej promocja w środowisku lokalnym.
 • Wartościowa praca domowa – jej  funkcje i rodzaje a ryzyko zagrożenia przeciążeniem ucznia  pracą domową.
 • Empatyczna komunikacja wg Marshalla B. Rosenberga w planowaniu pracy wychowawczej  w szkole/przedszkolu.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów.
 • Kompetencje rady pedagogicznej po zmianie przepisów.
 • Cyberprzemoc w środowisku szkolnym.
 • Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych wśród dzieci i młodzieży.
 • Praca wychowawcza z dziećmi z trudnościami wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości).

Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do szkolenia rady pedagogicznej?

Wszystkie szkolenia dla rady pedagogicznej mogą obyć się na terenie danej placówki. Lista kursów jest długa, ale jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje. Ostateczny koszt szkolenia (bez względu na temat) zawsze zależy od:
 • liczby godzin,
 • liczby uczestników szkolenia
 • kosztu dojazdu wykładowcy do placówki.
Zrealizujemy potrzebny Państwu kurs po uprzednim uzgodnieniu tematu, liczby godzin oraz ceny.

Szkolenia rad pedagogicznych online przez internet

Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy również szkolenia rad pedagogicznych online, za pomocą internetu.

Lp.

Tematyka szkolenia

1. Trudności i niepowodzenia szkolne uczniów.
2. Agresja i przemoc w szkole.
3. Agresja u dziecka przedszkolnego – przyczyny, uwarunkowania i formy terapii.
4. Rodzice wsparciem w edukacji oraz wychowaniu swojego dziecka.
5. Program „Szkoła Promująca Zdrowie” – jak tworzyć szkołę promującą zdrowie.
6. Prawo oświatowe – aktualne uregulowania.
7. Budowanie współpracy z rodzicami.
8. Prawa nauczyciela wobec dzieci i rodziców.
9. Odpowiedzialność cywilno-prawna nauczycieli.
10. Syndrom wypalenia zawodowego.
11. Superwizja pracy własnej nauczyciela.

Lp.

Tematyka szkolenia

12. Marketing usług edukacyjnych – tworzenie wizerunku szkoły i jej promocja w środowisku lokalnym.
13. Wartościowa praca domowa - jej funkcje i rodzaje a ryzyko zagrożenia przeciążeniem ucznia pracą domową.
14. Empatyczna komunikacja wg Marshalla B. Rosenberga w planowaniu pracy wychowawczej w szkole/przedszkolu.
15. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych przepisów.
16. Kompetencje rady pedagogicznej po zmianie przepisów.
17. Cyberprzemoc w środowisku szkolnym.
18. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży.
19. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych wśród dzieci i młodzieży.
20. Praca wychowawcza z dziećmi z trudnościami wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości).

O szkoleniach

Całkowity koszt szkolenia Rady Pedagogicznej zależy od ilości godzin, liczby uczestników szkolenia oraz kosztu dojazdu wykładowcy do placówki. Będzie ustalany z dyrektorem placówki po przysłaniu karty zgłoszenia szkolenia zawierającej niezbędne dane o szkoleniu.

Realizujemy także inną tematykę szkoleń Rad Pedagogicznych, wg Państwa zapotrzebowania – po uprzednim uzgodnieniu tematu, liczby godzin, terminu i ceny.

Naszymi wykładowcami są specjaliści oraz wykładowcy wyższych uczelni.

Organizujemy:

 • Kursy dla Rad Pedagogicznych na terenie danej placówki – wszystkie tematy.
 • Szkolenia różnych form doskonalenia zawodowego dla grup (min. 20 osób) nauczycieli
  w różnych miejscowościach województwa pomorskiego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.