ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„Empatyczna komunikacja wg Marshalla B. Rosenberga” – rozpoczynamy nabór!

Empatyczna komunikacja wg Marshalla B. Rosenberga w planowaniu pracy wychowawczej w szkole/przedszkolu.

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, rodzice.

Cele ogólne zajęć:

 • pogłębienie wiedzy na temat kompetencji osobowościowych nauczyciela
  i rodzica w zakresie empatii, empatycznego wychowania,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli
  i rodziców,
 • jak planować pracę wychowawczą wykorzystując empatyczną komunikacja językową.

W programie zagadnienia:
   Treści szkolenia:

 1. Założenia pedagogiki serca. Empatyczna komunikacja bez przemocy
  w szkole/przedszkolu. Istota i rodzaje empatii. Abecadło PBP.
 2. Metoda Porozumienia Bez Przemocy M. B. Rosenberga w praktyce.
  „Język żyrafy i szakala”.
 3. Rewolucja w języku komunikacji interpersonalnej – odpowiedzialność za słowo.
 4. Prezentacja zestawu narzędzi programu do promocji empatii
  w szkole/przedszkolu.
 5. Kształtowanie postaw dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole w planowaniu pracy wychowawczej.

Miejsce realizacji zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Lingwista”
w Gdańsku, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Planowany termin zajęć: po zebraniu grupy

Liczba godzin:  6 (czas trwania zajęć: 9.00 – 13.50)

Koszt szkolenia: 160 zł/osoba

Uczestnik przysyła kartę zgłoszenia. Natomiast opłaty dokonuje  potwierdzenia przyjęcia na kurs. 

Konto do wpłat:

Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Empatyczna komunikacja” 2020

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia
na nasz adres e-mail: 
odn@oswiatalingwista.eu (po zeskanowaniu) lub faxem.