ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Nabór na szkolenie online Empatyczna komunikacja

Nabór na szkolenie online – Empatyczna komunikacja

Prowadzimy nabór na szkolenie online –  Empatyczna komunikacja wg Marshalla B. Rosenberga w planowaniu pracy wychowawczej w szkole/przedszkolu.

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, rodzice.

 

Cele ogólne zajęć:

– pogłębienie wiedzy na temat kompetencji osobowościowych nauczyciela i rodzica w zakresie empatii,

  empatycznego wychowania,

– rozwijanie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców,

– jak planować pracę wychowawczą wykorzystując empatyczną komunikacja językową

 

Treści szkolenia:

1. Założenia pedagogiki serca. Empatyczna komunikacja bez przemocy w szkole/przedszkolu. Istota i rodzaje

   empatii. Abecadło PBP.

2. Metoda Porozumienia Bez Przemocy M. B. Rosenberga w praktyce. „Język żyrafy i szakala”.

3. Rewolucja w języku komunikacji interpersonalnej – odpowiedzialność za słowo.

4. Prezentacja zestawu narzędzi programu do promocji empatii w szkole/przedszkolu.

5. Kształtowanie postaw dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole w planowaniu pracy wychowawczej.

Planowany termin zajęć:  po uzbieraniu grupy

Liczba godzin:  6 h

Koszt szkolenia: 160 zł/osoba

Serdecznie zapraszamy do udziału!