ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„JĘZYK MIGOWY – PRAKTYCZNE PODSTAWY KOMUNIKACJI”

„Język migowy – praktyczne podstawy komunikacji”

 Chcemy  wyposażyć osoby słyszące w odpowiednie narzędzie komunikacyjne, aby w pełni mogły uczestniczyć w różnorodnym świecie, w którym razem mogą funkcjonować zarówno osoby z niedosłuchem, jak i słyszące.

Cele zajęć

  • zapoznanie z podstawowymi  informacjami na temat języka migowego oraz trudnościami komunikacyjnymi osób z wadami słuch,
  • zapoznanie z alfabetem palcowym,
  • poznanie cyfr oraz liczb w zakresie 9000,
  • wprowadzenie podstawowych znaków ideograficznych umożliwiających komunikację między osobami słyszącymi i niesłyszącymi z zakresu pierwszego kontaktu oraz orientacji w czasie i przestrzeni,
  • zapoznanie z wybranymi znakami ideograficznymi z zakresu edukacji oraz podstaw życia codziennego
    osób z wadą słuchu,
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Planowany termin zajęć: po wakacjach

Miejsce zajęć:

Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

 Czas zajęć:  30 godzin 

 Koszt kursu:  300 zł od osoby – zgłoszenia indywidualne
lub 270 zł od osoby – zgłoszenie zbiorowe z jednej placówki przy minimum 14 osobach

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: Język migowy  2018.
Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto.
Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma
z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.