ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

BIBLIOTERAPIA W ROZWOJU KREATYWNEJ AKTYWNOŚCI SŁOWNEJ I PLASTYCZNEJ

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs – forma warsztatowa:

„BIBLIOTERAPIA W ROZWOJU KREATYWNEJ AKTYWNOŚCI SŁOWNEJ I PLASTYCZNEJ”

Do  udziału  w  szkoleniu  zapraszamy:
nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, wychowawców oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 Zakres szkolenia:

 • biblioterapia jako forma arteterapii
 • techniki rozwijania kreatywności słownej i plastycznej
 • możliwości i sposoby wykorzystania tekstów opowiadań, bajek, baśni i środków wyrazu plastycznego (rysunek, malarstwo, grafika, collage, monotypia, książka artystyczna) w realizacji zadań pracy wychowawczo- dydaktyczno- terapeutycznej.
 • poznanie ciekawych propozycji, które pomagają w:
  – twórczym rozwoju,
  – komunikacji interpersonalnej,
  – nabywaniu umiejętności rozwiązywania problemów,
  – radzeniu sobie ze stresem, asertywnością oraz motywacją,
  – twórczym i elastycznym myśleniu.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.
Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zestaw ćwiczeń zrealizowanych podczas warsztatów.
Miejsce zajęć: Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Istnieje możliwość realizacji kursu w innej miejscowości dla minimum 20 osobowej grupy, a także w formie szkolenia Rady Pedagogicznej. 

Planowany termin szkolenia:  po utworzeniu grupy szkoleniowej
Ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie przeprowadzenia szkolenia
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Liczba godzin: 16

Koszt kursu: 190 zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Biblioterapia w rozwoju kreatywnej aktywności”

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć. Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na adres: odn.stawska@wp.pl