ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„Wiatrak matematyczny” – kolejna edycja 16.05.2020r.

Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejną edycję szkolenia:

WIATRAK MATEMATYCZNY

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Charakterystyka programu.

WIATRAK MATEMATYCZNY” jest autorskim programem stworzonym i opatentowanym przez dwie doświadczone nauczycielki; Izabelę Żukowską i Urszulę Dąbrowską. Jest to innowacyjne narzędzie wspierające rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki niemu, możemy w sposób oryginalny realizować podstawę programową i tym samym kształtować umiejętności tam opisane. Największym atutem WIATRAKA jest połączenie ruchu i dobrej zabawy z nauką matematyki, co jak powszechnie wiadomo, bardzo się przydaje w nauczaniu dzieci (zwłaszcza z nadruchliwością i innymi trudnościami edukacyjnymi).

W programie opracowano i opisano system zabaw z użyciem WIATRAKA, co stanowi gotową pomoc dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Autorki programu opracowały publikację, zawierającą szczegółowy opis 36 scenariuszy zabaw wspierających poznawanie siebie i swojego otoczenia. Ta pomoc dydaktyczna wspomaga rozwój intelektualny dzieci i sprzyja nabywaniu umiejętności matematycznych przedszkolaków. Podczas zabaw i gier z wykorzystaniem WIATRAKA uczymy dzieci orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rytmów, konstruowania gier. Kształtujemy umiejętności: liczenia, dodawania, odejmowania, mierzenia. Wprowadzamy w świat pojęć geometrycznych. Ćwiczymy również koordynację, równowagę oraz sprawność manualną uczestników. Łączymy bodźce wzrokowe, dotykowe i ruch.

Istotnym walorem WIATRAKA jest połączenie edukacji matematycznej dzieci z różnorodnymi zabawami ruchowymi, które możemy realizować zarówno w sali przedszkolnej jak i w plenerze.

Miejsce zajęć: Gdańska Szkoła Podstawowa “Lingwista” w Gdańsku, ul. Św. Barbary 1

Do zajęć będzie potrzebny wygodny strój oraz KONIECZNIE obuwie na zmianę.

 Termin szkolenia: 16.05.2020r. w godz. 12.30 – 15.30

Liczba godzin: 4 dydaktyczne  Koszt szkolenia: 135 zł/osoba.
Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty.

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Wiatrak matematyczny ” nr ……./20

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty w dniu zajęć.

Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu (po zeskanowaniu), faxem lub pocztą.

Comments

Comments are closed.