ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Bajkoterapia – szkolenie ONLINE – ZAPRASZAMY!

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs:

Bajkoterapia

Kurs skierowany jest do nauczycieli: przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej – klas 1-3, terapeutów, oligofrenopedagogów, studentów pedagogiki, rodziców, którzy chcą poznać wiedzę merytoryczną dotyczącą rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel:

Zastosowanie metody bajkoterapii w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony nauczycieli i rodziców, wzbudzenie w dziecku ciekawości, tym samym kształtowanie jego wyobraźni oraz kreatywności. Pomoc dziecku w rozwijaniu jego potencjału, porządkowaniu uczuć i emocji w pojawiających się zachowaniach niepożądanych. Zdobycie umiejętności samodzielnego tworzenia bajek terapeutycznych i psychoedukacyjnych mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu dziecka.

Program kursu:

  1. Czym jest bajkoterapia? – informacje o metodzie,
  2. Omówienie przykładowych bajek psychoterapeutycznych, psychoedukacyjnych oraz relaksacyjnych i ich wpływu na psychikę i zachowanie dziecka,
  3. Jak w sposób prawidłowy czytać bajkę dziecku?
  4. Sposoby wykorzystania pacynek i kukiełek w pracy terapeutycznej z dzieckiem,
  5. Rysunek jako graficzne przedstawienie problemów dziecka i narzędzie w przepracowaniu lęków,
  6. Jak świadomie i celowo konstruować zajęcia z wykorzystaniem bajek terapeutycznych               (w pracy indywidualnej oraz w grupie).

 

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

 

Termin zajęć: po utworzeniu grupy

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,  ul. Św. Barbary 1

(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

 

Liczba godzin: 6 h Koszt kursu:      170 zl

 

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

 

Konto do wpłat:

Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.

ul.Malczewskiego 51

80-107 Gdańsk

Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 z dopiskiem:
„Bajkoterapia”

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto,
prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać po zeskanowaniu na adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu odn.stawska@wp.pl lub e.bogusz@oswiatalingwista.eu

Ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.