ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

PROGRAM “PRZYJACIELE ZIPPIEGO” – nabór na kolejną edycję szkolenia

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie dające uprawnienia
do realizacji programu
„Przyjaciele Zippiego”

Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5-8 letnich o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami,  jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie.
Program zachęca również  do współpracy i pomagania innym dzieciom.

Jedną z ważniejszych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny,
w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom.

Koszt programu dla jednej klasy/oddziału wynosi 500 zł
(w tej cenie mieści się pakiet materiałów oraz szkolenie nauczyciela prowadzącego program).

Pakiet materiałów do realizacji programu zawiera:

  • Zeszyty tematyczne do każdej z 6 części programu, zawierające scenariusze do prowadzenia zajęć z dziećmi
  • Wskazówki dla nauczycieli
  • Przewodnik dla rodziców
  • Zestaw ilustracji do każdej części
  • Aneksy z pomocami do prowadzenia ćwiczeń

 Zajęcia mogą prowadzić nauczyciele, którzy ukończyli szkolenie, przygotowujące do realizacji Programu.

 Realizacja Programu obejmuje 24 spotkania (zajęcia z dziećmi). Zawarte w nim treści i kształcone umiejętności są zgodne z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego. Stanowi on istotne wsparcie w realizacji zadań wychowawczych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.11.2019r.

Termin realizacji szkolenia: 23.-24.11.2019r.  godz. 9.00

Miejsce zajęć:

Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Przyjaciele Zippiego” nr 123/19

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w dniu zajęć. Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.
Obowiązującą dokumentację zgłoszenia na szkolenie  (do pobrania z naszej strony) należy przysyłać: faxem lub po zeskanowaniu na  adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu lub pocztą na adres poniżej.

Szczegółowe informacje:

„Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji
ul. Św. Barbary 1
80-753 Gdańsk
tel. tel./fax. 58 346 29 64; kom. 797 893 599
www.odn-lingwista.eu,  e-mail: odn@oswiatalingwista.eu