ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

STUDIA PODYPLOMOWE – NOWE KIERUNKI

Studia podyplomowe
organizowane przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu.

Zajęcia odbywają się w Gdańsku ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej “Lingwista”)

Zapraszamy Państwa na uruchamiane (dopełniamy grupę) kierunki studiów podyplomowych:


1. Przygotowanie pedagogiczne 3 semestry

2. Pedagogika lecznicza 3 semestry

3. Oligofrenopedagogika 3 semestry

Szersze informacje w zakładce „Studia podyplomowe”

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa pomorskiego.

KONTAKT

ul. Św. Barbary 1
80-753 Gdańsk
tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350
odn.stawska@wp.pl
www.odn-lingwista.eu