ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Nabór na kurs doskonalący „Metody muzykoterapii w nauczaniu”

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nabór na kurs doskonalący „METODY MUZYKOTERAPII W NAUCZANIU”. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów placówek oświatowych.

TEMATYKA KURSU:

  • stymulacja aktywności ucznia w procesie słuchania muzyki
  • oddziaływanie terapeutyczne poprzez: grę na instrumentach, zabawy do  piosenek, układy rytmiczne, koordynację ruchową,
  • utrwalanie oddziaływań terapeutycznych poprzez naśladowanie ruchów zamierzonych,
  • przedstawianie ruchem elementów muzyki: rytm, tempo, dynamika, przedstawianie ruchem i mimiką uczuć.

Termin zajęć: po utworzeniu grupy

( Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w  we wskazanej przez Państwa miejscowości, pod warunkiem zebrania się grupy – min. 12 osób )

Liczba godzin: 10

Koszt: 200 zł

Konto do wpłat:

Oświata-Lingwista NCE sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51

80-107 Gdańsk

Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694

z dopiskiem: Muzykoterapia/2020

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto,
prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać fax-em lub po zeskanowaniu na nasze adresy e-mail: : m.danielewicz@oswiatalingwista.eu, e.bogusz@oswiatalingwista.eu, odn.stawska@wp.pl, odn@oswiatalingwista.eu.

Ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o ostatecznym ustaleniu terminu rozpoczęcia zajęć grupy.

Comments

  • Proszę o informacje dotyczące osoby prowadzącej kurs. Pozdrawiam Liliana Gałaman

    • Pani mgr Barbara Mudlaff – Terapeuta muzykoterapii w Powiatowym Centrum Kształcenia Specjalnego – SOSW nr 2. Pani ma wieloletnie doświadczenie. Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku i Studium Wychowania Muzycznego Carla Orfa – Akademia Muzyczna w Warszawie.

Comments are closed.