ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Rekrutacja do programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” – Zapraszamy!

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie dające uprawnienia do realizacji programu – program rekomendowany
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”.

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Program  Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej może być  realizowany przez nauczycieli, psychologów, pedagogów z uczniami w wieku 8 – 12 lat. W trakcie jednego roku szkolnego nauczyciel prowadzi zajęcia w wymiarze 2 lub 3 spotkania w każdym bloku tematycznym. Zajęcia z dziećmi prowadzone są na podstawie opracowanych scenariuszy i materiałów dodatkowych.

Program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ składa się z następujących elementów – otrzymują je nauczyciele w ramach tzw. pakietu:

  1. Materiały dla nauczyciela do realizacji zajęć z dziećmi.
  2. Propozycje  listów do  rodziców.
  3. Propozycje materiałów dodatkowych.
  4. Praktyczny segregator, który można uzupełniać, dodając w trakcie realizacji programu własne materiały i pomysły uzupełniające program.
  5. Pamięć USB z nagranymi materiałami do wykorzystania.
  6. Plakat APTEKA, który uczniowie uzupełniają w trakcie realizacji zajęć. Zakłada się, że po zakończeniu całego programu w klasie pozostanie APTEKA, wypełniona przez dzieci wspaniałymi specyfikami, wymyślonymi, namalowanymi lub wpisanymi na każdej z półek.

Na podstawie zakupionych materiałów nauczyciel może prowadzić zajęcia w kolejnych latach z kolejnymi grupami dzieci.

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU W SZKOLE.

Zajęcia mogą prowadzić nauczyciele, którzy ukończyli  szkolenie (14 godzin), przygotowujące do realizacji Programu. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi przez Trenera programu APTECZKA  PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Nauczyciele po ukończeniu kursu otrzymują CERTYFIKAT.

Koszt programu dla jednej klasy wynosi 500 zł (w tej cenie mieści się pakiet materiałów oraz szkolenie dla nauczyciela prowadzącego program).


Termin realizacji szkolenia: po utworzeniu grupy

Miejsce zajęć: Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” w Gdańsku;
ul. Św. Barbary 1

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Apteczka ” 2020

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl