ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Nowy nabór do programu „Przyjaciele Zippiego”

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję programu „Przyjaciele Zippiego” w roku szkolnym 2020/2021.

Jedną z ważniejszych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom. Koszt programu dla jednej klasy/oddziału wynosi 550 zł (w tej cenie mieści się pakiet materiałów oraz szkolenie nauczyciela prowadzącego program z dziećmi).

Pakiet materiałów do realizacji programu zawiera:

• Zeszyty tematyczne do każdej z 6 części programu, zawierające scenariusze do prowadzenia zajęć z dziećmi

• Wskazówki dla nauczycieli

• Przewodnik dla rodziców

• Zestaw ilustracji do każdej części

• Aneksy z pomocami do prowadzenia ćwiczeń Zajęcia mogą prowadzić nauczyciele, którzy ukończyli szkolenie przygotowujące ich do realizacji Programu z dziećmi.

Realizacja Programu z dziećmi obejmuje 24 spotkania. Zawarte w nim treści i kształcone umiejętności są zgodne z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego. Stanowi on istotne wsparcie w realizacji zadań wychowawczych.

Miejsce zajęć:  Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

 Liczba godzin: 12 dydaktycznych         Koszt kursu: 550 zł

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Przyjaciele Zippiego”

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto.
Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie skanu karty zgłoszenia
na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu