ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenie z programu „Strażnicy uśmiechu” – ONLINE!

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kolejną edycję kursu:

„STRAŻNICY  UŚMIECHU”

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE ONLINE!

Program „Strażnicy Uśmiechu” to cykl warsztatów psychoedukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli, psychologów  i  pedagogów szkolnych pracujących
z dziećmi i młodzieżą  w wieku:

  • od 5 do 10 lat – „Strażnicy Uśmiechu” część 1
  • od 10 do 15 lat – „Strażnicy Uśmiechu” część 2

Celem programu jest wspomaganie rozwoju samoświadomości dzieci, wzbogacanie ich wiedzy o sobie i o innych, kształtowanie umiejętności życiowych
oraz społeczno-emocjonalnych, w tym radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami
i konfliktami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: po utworzeniu grupy

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające
do realizacji programu z uczniami.

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, ul. Św. Barbary 1

(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Liczba godzin: 16

Koszt kursu: 360 zł
(w cenie jest książka do części 1 lub 2 – wybór jednej z nich należy do zgłaszającego).

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

Konto do wpłat:

Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51

80-107 Gdańsk

Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694

z dopiskiem: Strażnicy Uśmiechu 2020

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto,
prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu  (po zeskanowaniu) lub pocztą.