ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenia rad pedagogicznych

Szkolenia Rad Pedagogicznych w formie ONLINE

Szanowni Dyrektorzy szkół i przedszkoli!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i doświadczenia w szkoleniu Kadry Pedagogicznej. Poniżej przedstawiamy tematykę szkoleniową dla Rady Pedagogicznej. Realizujemy również tematykę według Państwa zapotrzebowania. Organizujemy szkolenia  w Trójmieście – w naszej siedzibie lub w siedzibie Państwa szkoły/przedszkola, ale także realizujemy szkolenia wyjazdowe w obrębie województwa. Obecnie prowadzimy również szkolenia w formie ONLINE!

PROPOZYCJA TEMATYKI SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH:

 1. Trudności i niepowodzenia szkolne uczniów.
 2. Agresja i przemoc w szkole.
 3. Agresja u dziecka przedszkolnego – przyczyny, uwarunkowania i formy terapii.
 4. Rodzice wsparciem w edukacji oraz wychowaniu swojego dziecka.
 5. Program „Szkoła Promująca Zdrowie” –  jak tworzyć szkołę promującą zdrowie.
 6. Prawo oświatowe – aktualne uregulowania.
 7. Budowanie współpracy z rodzicami.
 8. Prawa nauczyciela wobec dzieci i rodziców.
 9. Odpowiedzialność cywilno-prawna nauczycieli.
 10. Syndrom wypalenia zawodowego.
 11. Superwizja pracy własnej nauczyciela.
 12. Marketing usług edukacyjnych – tworzenie wizerunku szkoły i jej promocja w środowisku lokalnym.
 13. Wartościowa praca domowa – jej funkcje i rodzaje a ryzyko zagrożenia przeciążeniem ucznia  pracą domową.
 14. Empatyczna komunikacja wg Marshalla B. Rosenberga w planowaniu pracy wychowawczej w szkole/przedszkolu.
 15. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych przepisów.
 16. Kompetencje rady pedagogicznej po zmianie przepisów.
 17. Cyberprzemoc w środowisku szkolnym.
 18. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży.
 19. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych wśród dzieci i młodzieży.
 20. Praca wychowawcza z dziećmi z trudnościami wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości)