ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

PRACA ODN „LINGWISTA”

W sprawie studiów podyplomowych proszę kontaktować się z:
p. Jadwigą Stawską kom. 501 449 350
lub e-mailem: odn.stawska@wp.pl

Wszystkie pozostałe sprawy proszę kierować:
dyrektor ODN p. Marta Danielewicz tel. 797 893 599;
e-mail: m.danielewicz@oswiatalingwista.eu
e-mail: odn@oswiatalingwista.eu lub odn.gdansk@wp.pl