ZDALNA PRACA ODN “LINGWISTA”

Szanowni Państwo zgodnie z wytycznymi MEN z dnia 24.04.2020r.  odwołujemy wszystkie zajęcia. Studia podyplomowe realizują tematykę zajęć w formie zdalnej będąc w kontakcie z wykładowcami.
Nowe terminy zajęć podamy Państwu umieszczając je na naszej stronie.

Biuro ODN do dnia 24.05.2020r. w dalszym ciągu będzie realizowało zdalną formę pracy.

W sprawie studiów podyplomowych proszę kontaktować się z:
p. Jadwigą Stawską kom. 501 449 350
lub e-mailem: odn.stawska@wp.pl

Wszystkie pozostałe sprawy załatwia dyrektor, kom. 797 893 599,
e-mail: odn@oswiatalingwista.eu lub odn.gdansk@wp.pl

Życzymy Państwu zdrowia.