ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

JĘZYK EMPATYCZNEJ KOMUNIKACJI – STOP PRZEMOCY! – warsztaty

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na szkolenie – warsztaty:

„JĘZYK EMPATYCZNEJ KOMUNIKACJI – STOP PRZEMOCY!”

 Adresaci: Nauczyciele różnych specjalności, wychowawcy, pedagodzy szkolni oraz psycholodzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. 

Celem kursu jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem empatycznej komunikacji. 

ZAGADNIENIA:

  • Charakterystyka języka empatycznej komunikacji, tzw. „języka żyrafy” w powiązaniu z „językiem szakala”
  • Słownictwo oraz składnia zdania języka empatycznej komunikacji.
  • Rozpoznawanie wypowiedzi sformułowanej w języku empatycznej komunikacji.
  • „Tłumaczenie” wypowiedzi z „języka szakala” na język empatycznej komunikacji.
  • „Porozumienie bez Przemocy” – informacje o programie.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.
Termin zajęć: po utworzeniu grupy (20 – 24 osób)
Miejsce zajęć:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
Istnieje  możliwość realizacji  kursu w innej  miejscowości dla minimum 20 osobowej  grupy, a także w formie szkolenia Rady Pedagogicznej.

Liczba godzin: 9                      Koszt kursu: 100 zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Język empatycznej komunikacji”

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w dniu zajęć. Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na nasz adres e-mail, ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.