ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Studia podyplomowe – zapraszamy!

Zachęcamy Państwa do zapisów na wszystkie kierunki studiów podyplomowych
organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Lingwista”
w Gdańsku, a w szczególności na:
🔹  Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna
🔹 Zarządzanie oświatą
🔹 Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki
🔹 Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz
z zespołem Aspergera

Szczegółowe informacje pod numerem: 501 449 350☎️🙂