ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Program Strażnicy Uśmiechu

Szkolenie Strażnicy Uśmiechu – online.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu „Strażnicy Uśmiechu”, które odbędzie się 16 i 17 stycznia 2021 w godzinach od 09:00 do 15:00  w formie ONLINE.

Cel jaki przyświeca temu programowi to fakt, że najważniejszym zadaniem w wychowaniu dzieci jest pomoc w formowaniu pozytywnego wyobrażenia o sobie, by wytworzyły wiarę w siebie oraz poczucie, że gdy dają coś z siebie innym i przyjmują coś od innych, to jednocześnie wzbogacają siebie nawzajem.

Program „Strażnicy uśmiechu” to cykl warsztatów psychoedukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w wieku:

  • od 5 do 10 lat – „Strażnicy uśmiechu” część 1
  • od 10 do 15 lat – „Strażnicy uśmiechu” część 2

Osoby chcące dopisać się do istniejącej grupy zapraszamy do pobrania w zakładce dokumenty – karty zgłoszenia na kurs „Strażnicy uśmiechu”. Wypełnioną kartę należy przesłać pocztą lub skanem na adres: odn@oswiatalingwista.eu.