ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenie Arteterapia w edukacji i terapii

Szanowni Państwo,

Informujemy, że szkolenie ARTETERAPIA W EDUKACJI I TERAPII odbędzie się w dniu 03.10.2020 r. (sobota), o godzinie 8:30 w budynku szkoły przy ul. św.Barbary 1 w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy!

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto.
Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

Termin wpłat do 30.09.2020r.

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: Arteterapia w edukacji nr 19/20

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku