SPOTKANIA Z WYOBRAŹNIĄ – WARSZTATY ROZWOJU TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI Z DYSFUNKCJAMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM.

Zapraszamy na nowe szkolenie:

SPOTKANIA Z WYOBRAŹNIĄ – WARSZTATY ROZWOJU TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI Z DYSFUNKCJAMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
I WCZESNOSZKOLNYM.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuci. 

 Ogólnym celem zajęć jest:
1. Nabycie praktycznych narzędzi w niecodziennym procesie edukacyjno – wychowawczo – terapeutycznym dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
2. Wspólne poszukiwania umiejętności warsztatowych w rozwoju i wspieraniu kreatywności poprzez działania twórcze.
3.Pobudzanie rozwoju podopiecznych; podnoszenie ich samooceny, osiąganie i przeżywanie sukcesów na miarę możliwości psycho-motorycznych.

W wyniku realizacji szkolenia uczestnicy zdobędą wiadomości i umiejętności

  1. Praktyczne wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga i terapeuty.

Prowadzący: Joanna Teresa Wcześny

Ilość godzin: 6h        Koszt szkolenia: 125zł

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie. 

Termin zajęć:  po utworzeniu grupy kwiecień/maj 2020r. w godz. 9.00 – 13.50

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku „Lingwista”
ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Liczba godzin: 6       Koszt kursu: 120 zł

 Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia
na kurs.

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Spotkania z wyobraźnią” nr 16/20

 

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w dniu zajęć.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wcześniej wpłatę.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu (po zeskanowaniu) lub faxem.