ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

KREATYWNOŚĆ TERAPEUTY – INSPIRACJĄ W ROZWOJU

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs – forma warsztatowa:

KREATYWNOŚĆ TERAPEUTY – INSPIRACJĄ W ROZWOJU OSÓB  Z  OKREŚLONĄ  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 Do  udziału  w  szkoleniu  zapraszamy:

terapeutów  zajęciowych, psychologów, pedagogów, pracowników świetlic terapeutycznych  i innych placówek mających charakter socjoterapeutyczny, terapeutyczny  i  rozwojowy.

Od  uczestników  szkolenia nie są wymagane jakiekolwiek zdolności artystyczne.

Charakter i  zakres  szkolenia.

Warsztaty  będą  polegały na szukaniu dróg rozwoju w różnych  obszarach  poprzez  podejmowanie  kreatywnych metod i technik działań artystycznych z  obszaru  plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii i teatroterapii. Szkolenie pozwoli na  pozyskanie praktycznych narzędzi i zwiększenie kompetencji w prowadzeniu indywidualnym oraz grup o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym i rozwojowym dzieci, młodzieży
i osób  dorosłych.

Termin  szkolenia: po utworzeniu grupy 

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie. 

Miejsce zajęć:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Istnieje  możliwość realizacji  kursu w innej  miejscowości dla  20  osobowej  grupy.

Liczba godzin: 16                           Koszt kursu: 190 zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs. 

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul.Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Kreatywność terapeuty”

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć. Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na adres e-mail: odn.kubicka@wp.pl
Ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.