Terapia logopedyczna

Studia podyplomowe doskonalące. Praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy.

Studia podyplomowe na kierunku Terapia logopedyczna realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.

Studia podyplomowe Terapia logopedyczna

CEL

Praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy.

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych na poziomie licencjat, magister, studia podyplomowe, którzy pragną wzbogacić swoją wiedzę z obszaru terapii logopedycznej.

Wymagane od kandydata:

  • Dokumenty potwierdzające wykształcenie w zakresie logopedii: dyplom ukończenia studiów magisterskich, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii lub dyplom/świadectwo innej formy kształcenia logopedycznego na każdym poziomie o łącznej minimalnej liczbie 320 godzin z zakresu logopedii.

PROGRAM

Program studiów realizowany jest głównie w formie zajęć warsztatowych i praktycznych.

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Wczesna interwencja logopedyczna
  • Techniki wspomagające terapię logopedyczną
  • Zaburzenia językowe- diagnoza i terapia

Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych ( część realizowanych w formie e-learningu)
30 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2022 – lipiec 2023 r.
30 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Miejsce składania dokumentów:
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350
odn.stawska@wp.pl

Studia kwalifikacyjne

OPŁATY

Studia podyplomowe GDAŃSK
Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2022/2023 250 zł
Opłata wpisowa 200 zł

  • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
  • Promocja 2.300 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2022 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe na kierunku Terapia logopedyczna realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.