Zadzwoń do nas: 58 346 35 56 | Adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu

Terapia logopedyczna.

Studia podyplomowe doskonalące. Praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy.

Studia podyplomowe realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych na poziomie licencjat, magister, studia podyplomowe, którzy pragną wzbogacić swoją wiedzę z obszaru terapii logopedycznej.

Wymagane od kandydata:

Dokumenty potwierdzające wykształcenie w zakresie logopedii: dyplom ukończenia studiów magisterskich, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii lub dyplom/świadectwo innej formy kształcenia logopedycznego na każdym poziomie o łącznej minimalnej liczbie 320 godzin z zakresu logopedii.

PROGRAM

Program studiów realizowany jest głównie w formie zajęć warsztatowych i praktycznych.

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Techniki wspomagające terapię logopedyczną
 • Zaburzenia językowe- diagnoza i terapia
 • Praktyki w wymiarze 60 godzin ( realizacja praktyk we własnym zakresie, istnieje możliwość odbycia praktyk w specjalistycznych ośrodkach terapeutyczno-medycznych współpracujących z Uczelnią)

Czas trwania: 2 semestry, 280 godzin
Termin realizacji: październik 2019 – lipiec 2020 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych .

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach II semestru realizowane są w lipcu, także w dni powszednie.

Opłaty
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: od 2.800 zł

Nr rachunku bankowego: Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miasto

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do rektora ( wydrukowane z formularza on-line)
 • kwestionariusz osobowy ( wydrukowane z formularza on-line)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy ( na pierwszym zjeździe)
 • kserokopia świadectwa kursu kwalifikacyjnego ( z programem kursu)
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej).

Miejsce składania dokumentów:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
odn.stawska@wp.pl

Studia kwalifikacyjne

OPŁATY

Studia podyplomowe GDAŃSK
Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2019/2020 300 zł
Opłata wpisowa 200 zł

 • Dla absolwentów ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
 • Promocja 2.800 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2019 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

Wróć na górę
Enter your Infotext or Widgets here...