Studia kwalifikacyjne uzupełniające do kursów kwalifikacyjnych

Ta forma kształcenia jest skierowana wyłącznie do Absolwentów Kursów Kwalifikacyjnych

Studia podyplomowe uzupełniające do kursów kwalifikacyjnych realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne uzupełniające w zakresie:

 • oligofrenopedagogiki
 • surdopedagogiki
 • tyflopedagogiki
 • pedagogiki leczniczej

220 godzin (100 godzin przedmiotów teoretycznych i 120 godzin praktyk).

 • bibliotekoznawstwa
 • pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
 • terapii pedagogicznej
 • wychowania do życia w rodzinie
 • zarządzania oświatą

180 (120 godzin przedmiotów teoretycznych i 60 godzin praktyk).

 • przygotowania pedagogicznego

220 godzin (70 godzin przedmiotów teoretycznych i 150 godzin praktyk).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na 100% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na danym kierunku, wydawanym przez Wyższą Szkołę Uni-Terra Wyższą w Poznaniu.

Rozpoczęcie- rekrutacja ciągła
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 950 zł

Nr rachunku bankowego: Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miasto

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do rektora ( wydrukowane z formularza on-line)
 • kwestionariusz osobowy ( wydrukowane z formularza on-line)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy ( na pierwszym zjeździe)
 • kserokopia świadectwa kursu kwalifikacyjnego ( z programem kursu)
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej).

Miejsce składania dokumentów:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
odn.stawska@wp.pl

Studia kwalifikacyjne

OPŁATY

Studia podyplomowe GDAŃSK
Rok akademicki Czesne w 3 ratach
I rata 350 zł
II rata 300 zł
III rata 300 zł
Opłata wpisowa 200 zł

Studia podyplomowe uzupełniające do kursów kwalifikacyjnych realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.