Nauczanie biologii

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu Biologia.

Studia podyplomowe na kierunku Nauczanie biologii realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.

Studia podyplomowe Nauczanie biologii

UCZESTNICY

Studia są adresowane do osób, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk przyrodniczych, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: dydaktykę przedmiotu na każdym etapie edukacyjnym, a także praktyki w wymiarze 90 godzin.

Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk

Termin realizacji: październik 2022 – lipiec 2023 r.
40 punktów ECTS

Rekrutacja trwa – zapisz się!

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Miejsce składania dokumentów:
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350
odn.stawska@wp.pl

Studia kwalifikacyjne

OPŁATY

Studia podyplomowe GDAŃSK
Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2022/2023 340 zł
Opłata wpisowa 200 zł

  • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
  • Promocja 3.200 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2022 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe na kierunku Nauczanie biologii realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.