Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

Studia podyplomowe realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna

CEL

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

UCZESTNICY

Studia są adresowane do osób, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, które są zainteresowane podjęciem pracy w bibliotekach różnego typu.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: ogólnozawodowe, zagadnienia teoretyczne dające wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej oraz blok zajęć z zakresu technologii informacyjnej, a także praktyki w wymiarze 90 godzin.

Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk

Termin realizacji: październik 2021 – lipiec 2022 r.
40 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Miejsce składania dokumentów:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350
odn.stawska@wp.pl

Studia kwalifikacyjne

OPŁATY

Studia podyplomowe w GDAŃSKU
Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2021/2022 340 PLN
Opłata wpisowa 200 zł

  • Dla absolwentów ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
  • Promocja 3.200 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2021 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.