Szkolenia z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Lp.

Tematyka szkolenia

Liczba godzin

Cena

1. Dokumentacja nauczyciela przedszkola. 6 110
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych  uczniów realizowanych  w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych  z podziałem na poszczególne edukacje (przedmioty)  I, II oraz III etapu nauczania. 8 135
3. Efektywne  metody  wprowadzenia nauki czytania w pracy z  dzieckiem przedszkolnym
i uczniem edukacji wczesnoszkolnej.
6 160
4. Konstruowanie  Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla ucznia
z niepełnosprawnością   intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i indywidualnych programów zajęć dla dziecka/ uczestnika z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Prezentacja autorskich programów i kart pracy dla uczniów I, II, III  etapu nauczania.
7 130
5. Konstruowanie programów korekcyjno-kompensacyjnych oraz programów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania, ortografii oraz uczenia się matematyki. 7 150
6. Spotkania z wyobraźnią – warsztaty rozwoju twórczej aktywności dzieci z dysfunkcjami
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
6 110
7. Wiatrak Matematyczny – innowacyjne narzędzie wspierające rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki niemu, możemy w sposób oryginalny realizować podstawę programową i tym samym kształtować umiejętności tam opisane. 4 145