WIATRAK MATEMATYCZNY – nabór na kolejną edycję szkolenia

Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem,
zapraszamy na kolejną edycję szkolenia:
WIATRAK MATEMATYCZNY

WIATRAK MATEMATYCZNY” jest autorskim programem stworzonym
i opatentowanym przez dwie doświadczone nauczycielki; Izabelę Żukowską i Urszulę Dąbrowską. Jest to innowacyjne narzędzie wspierające rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki niemu, możemy w sposób oryginalny realizować podstawę programową w obszarach 4, 5, 13, 14 i tym samym kształtować umiejętności tam opisane.

Największym atutem WIATRAKA jest połączenie ruchu i dobrej zabawy z nauką matematyki, co jak powszechnie wiadomo, bardzo się przydaje w nauczaniu dzieci (zwłaszcza z nadruchliwością i innymi trudnościami edukacyjnymi).

W programie opracowano i opisano system zabaw z użyciem WIATRAKA, co stanowi gotową pomoc dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Autorki programu opracowały publikację, zawierającą szczegółowy opis 36 scenariuszy zabaw wspierających poznawanie siebie i swojego otoczenia. Ta pomoc dydaktyczna wspomaga rozwój intelektualny dzieci i sprzyja nabywaniu umiejętności matematycznych przedszkolaków. Podczas zabaw i gier z wykorzystaniem WIATRAKA uczymy dzieci orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rytmów, konstruowania gier. Kształtujemy umiejętności: liczenia, dodawania, odejmowania, mierzenia. Wprowadzamy w świat pojęć geometrycznych. Ćwiczymy również koordynację, równowagę oraz sprawność manualną uczestników. Łączymy bodźce wzrokowe, dotykowe i ruch.

Istotnym walorem WIATRAKA jest połączenie edukacji matematycznej dzieci
z różnorodnymi zabawami ruchowymi, które możemy realizować zarówno w sali przedszkolnej jak i w plenerze.

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,  ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

 Termin realizacji szkolenia: po utworzeniu grupy

Liczba godzin: Koszt szkolenia: 65zł/osoba

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Wiatrak matematyczny ” nr ……./17

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty w dniu zajęć.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia
na nasz adres e-mail:
odn.kubicka@wp.pl (po zeskanowaniu), faxem lub pocztą.

 Ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.