Integracja sensoryczna

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.

Studia podyplomowe na kierunku Integracja sensoryczna realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.

Studia podyplomowe Integracja sensoryczna

CEL

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do absolwentów studiów z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, fizjoterapii, wychowania fizycznego posiadających przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: NEUROANATOMIA, NEURON I SYNAPSY, RÓWNOWAGA CIAŁA, ZNACZENIE NEUROLOGA W TERAPII PROBLEMÓW NATURY ZABURZEŃ PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY, a także praktyki w wymiarze 90 godzin.

Studia realizowane są przy współpracy z Akademią Medyczną w Poznaniu, Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach i gabinetami SI.

Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych  
90 godzin praktyk specjalistycznych

Termin realizacji: październik 2022 – kwiecień 2024 r.
40 punktów ECTS

 

Rekrutacja trwa – zapisz się!

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym raz w miesiącu – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Miejsce składania dokumentów:
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350
odn.stawska@wp.pl

Studia kwalifikacyjne

Studia doskonalące

OPŁATY

Studia podyplomowe GDAŃSK
Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2022/2023 325 zł
Opłata wpisowa 200 zł

  • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
  • Promocja 3.700 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2022 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe na kierunku Integracja sensoryczna realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.

Wyższej