Zadzwoń do nas: 58 346 35 56 | Adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu

Integracja sensoryczna.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.

Studia podyplomowe realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do absolwentów studiów z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, fizjoterapii, wychowania fizycznego posiadających przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: NEUROANATOMIA, NEURON I SYNAPSY, RÓWNOWAGA CIAŁA, ZNACZENIE NEUROLOGA W TERAPII PROBLEMÓW NATURY ZABURZEŃ PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY, a także praktyki w wymiarze 60 godzin.

Studia realizowane są przy współpracy z Akademią Medyczną w Poznaniu, Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach i gabinetami SI.

Czas trwania:

3 semestry, 390 godzin ( wykłady/ćwiczenia/warsztaty, sesje superwizyjne SI oraz specjalistyczna praktyka)

Termin realizacji:

październik 2019 – kwiecień  2021 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem ,a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym raz w miesiącu – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: od 5.200 zł

Nr rachunku bankowego: Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miasto

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

  • podanie do rektora ( wydrukowane z formularza on-line)
  • kwestionariusz osobowy ( wydrukowane z formularza on-line)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy ( na pierwszym zjeździe)
  • kserokopia świadectwa kursu kwalifikacyjnego ( z programem kursu)
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej).

Miejsce składania dokumentów:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
odn.stawska@wp.pl

Studia kwalifikacyjne

Studia doskonalące

OPŁATY

Studia podyplomowe GDAŃSK
Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2019/2020 450 zł
Opłata wpisowa 200 zł

  • Dla absolwentów ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
  • Promocja 5.200 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2019 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

Wróć na górę
Enter your Infotext or Widgets here...