Studia podyplomowe – dołączenie do grup

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.05.2018r. o godz. 10.00 rozpoczęliśmy zajęcia studiów podyplomowych na kierunkach:
BIBLIOTEKOZNAWSTWO,
PEDAGOGIKA LECZNICZA,
WCZESNE WSPOMAGANIE I EDUKACJA DZIECI Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA I ZABURZENIAMI POKREWNYMI.

Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do tych kierunków. Kolejne zajęcia odbywają się 26. i 27.05.2018r.

Studia organizowane są przez uczelnię wyższą PWSH “POMERANIA” w Chojnicach.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku przy ul. Św. Barbary 1

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór uzupełniający na kierunki: Nauczanie plastyki i techniki, Wiedza o społeczeństwie, Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne,  Wychowanie do życia w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy.