Proste doświadczenia i obserwacje dla najmłodszych

Proste doświadczenia i obserwacje dla najmłodszych.

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie skierowane do nauczycieli przedszkola i klas najmłodszych.

Cele i wykorzystanie szkolenia.

Celem szkolenia jest poznanie zabaw badawczych, których wykorzystanie w pracy z dziećmi pozwoli na rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków
do prowadzenia działań  badawczych i rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości  i satysfakcji z uczestnictwa w życiu przyrody. Celem poznania zabaw badawczych jest także pobudzanie dziecka do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania, wyjaśniania i  stawiania wniosków.

Poszerzenie wiedzy o zabawach badawczych pozwoli na to, aby dzieci rozwinęły swoje talenty, możliwości, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska
z najbliższego otoczenia. 

Badaniu, obserwacji i odkrywaniu właściwości rzeczy i zjawisk towarzyszy napięcie, które dostarcza dziecku różnorodnych przeżyć: zadowolenia, satysfakcji, radości z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś wniosku. Ten ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie ze sobą zabawa badawcza, sprawia, że ma ona ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.

Koszt szkolenia: 100zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

Konto do wpłat:

Oświata-Lingwista Nadbałtyckie  Centrum Edukacji  Sp. z o.o. 80-107 Gdańsk,
ul. Malczewskiego 51; Alior Bank S.A.  nr 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: Proste doświadczenia nr 60/18

Ilość godzin: 6

Termin szkolenia: po utworzeniu grupy  w godz. 9.00 – 13.15 

         Miejsce szkolenia:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,  ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać fax-em lub po zeskanowaniu na adres
e-mail: odn@oswiatalingwista.eu