“NOWE ZASADY OCENY PRACY NAUCZYCIELI OBOWIĄZUJĄCE OD STYCZNIA 2019 r.”

“NOWE ZASADY OCENY PRACY  NAUCZYCIELI  OBOWIĄZUJĄCE OD STYCZNIA 2019 r.”

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele  wszystkich typów szkół, placówek. 

 Treści szkolenia:

  • zapoznanie się z nowymi zasadami oceny pracy nauczycieli, zasadami  otrzymania dodatku za wyróżniającą pracę
    już od 1 września 2020 roku
  • zaprezentowanie  wzorów kart oceny pracy dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych, dyplomowanych
  • omówienie  sposobów  wypełniania kart pracy dla nauczycieli

 Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie. 

Planowany termin zajęć: po utworzeniu grupy (czas trwania zajęć: 9.00 – 12.10)

Miejsce zajęć: Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Liczba godzin: 4       Koszt kursu: 115 zł
Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs. 

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Ocena pracy n-la” nr 20/19

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w dniu zajęć.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wcześniej wpłatę.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia na nasz adres e-mail: odn.stawska@wp.pl (po zeskanowaniu), faxem lub pocztą.