Koncepcja realizacji programu „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” – szkolenie Rad Pedagogicznych

 Informujemy o możliwości zamówienia szkolenia Rady Pedagogicznej oraz pozostałych członków społeczności szkolnej, które pozwoli poznać procedury realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” 

Przystąpienie do Pomorskiej Sieci SzPZ – koncepcja realizacji programu
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

Adresaci: Członkowie Rady Pedagogicznej szkoły i placówki oświatowej zainteresowanej przyjęciem do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Cel:
Ogólnym celem zajęć jest:

 • zapoznanie uczestników szkolenia z poszczególnymi etapami
  oraz sposobami realizacji Programu „Szkoła Promująca Zdrowie”
 • podzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Treści programowe:

 1. Charakterystyka SzPZ:
 • Cechy SzPZ
 • Model SzPZ
 • Strategia SzPZ
 • Klimat społeczny
 1. Standardy SzPZ.
 2. Diagnoza wstępna – gdzie jesteśmy, jaki jest stan obecny, co zrobiono?
 3. Etapy pracy.
 4. Plan pracy – wybór celu priorytetowego.
 5. Realizacja celu – zadania, monitorowanie działań.
 6. Raporty i ewaluacja z realizacji priorytetu.

Szkolenie prowadzi Krystyna Odorska, były wieloletni Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, aktualnie współpracująca z Wojewódzkim Zespołem Wspierającym i Kapitułą Przyznawania Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie.

 Koszt szkolenia do 3h dydaktycznych wynosi 850zł (brutto)

W przypadku dużej odległości od Gdańska, koszt dojazdu wykładowcy doliczamy dodatkowo.

Zgłoszenia szkolenia przyjmujemy na podstawie nadesłanej KARTY ZGŁOSZENIA pobranej z naszej strony internetowej, zakładka DOKUMENTY.

Zgłoszenia prosimy przysyłać faxem lub mailem po zeskanowaniu.

Szczegółowe informacje:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata – Lingwista”
ul. Św. Barbary 1
80-753 Gdańsk
tel. 58 346 35 56;  tel./fax. 58 346 29 64;
kom. 501 449 350 lub 690 223 339
www.odn-lingwista.eu,  e-mail: odn@oswiatalingwista.eu