ALTERNATYWNE METODY KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH U DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Zapraszamy na szkolenie pt.

ALTERNATYWNE METODY KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH
U DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, terapeuci, inni zainteresowani nauczyciele.
Program realizowany jest  w/g określonej autorskiej struktury zajęć.
ZAGADNIENIA: 

  1. METODA INSTRUMENTAL – ENRICHMENT PROFESORA FEUERSTEINA
  2. METODA EEG BIOFEEDBACK
  3. SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW J. SAKOWSKIEJ

 Forma ćwiczeniowo-warsztatowa m.in. operowanie:

  • Narzędziami do pracy nad umysłem i falami mózgowymi (prezentacja multimedialna IE – Feuersteina + prezentacja teoretyczna i praktyczna pracy metodą EEG Biofeedback – z wykorzystaniem sprzętu )
  • Narzędziami do pracy z rodzicami „Szkoła dla Rodziców” – teoria + warsztat
    z przykładami konkretnych ćwiczeń

 

 Miejsce realizacji zajęć: Gdańska Szkoła Podstawowa ”Lingwista”
ul. Św. Barbary 1

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w innej miejscowości pod warunkiem, że grupa będzie liczyć 16 osób.

Liczba godzin: 7 h dydakt.

 Koszt kursu:  100 zł

Uczestnik po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs dokonuje wpłaty
na konto.

Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 45307167 7694
z dopiskiem: „Alternatywne metody” nr ………

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto dlatego prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać fax-em, pocztą lub po zeskanowaniu na nasz adres e-mail, ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.